kontakt 
opravy panelových domů
Home O nás Balkony Opravy fasád Zateplování Zasklívání balkonů Sklepy Bezpečnostní značení Galerie Kontakty
 REFERENČNÍ AKCE 
politika kvality
certifikáty Renob
certifikáty Glasyspoužíváme materiály
od společnosti


Basf - The Chemical Company
Prince Color / PCI


další partneři

Ryobi
Wavex
 
:: Rekonstrukce balkonů

Izolace balkonů, lodžií a teras
Systémové řešení Prince Color®
Balkony, lodžie, terasy
Konstrukce balkonů, lodžií a teras patří mezi nejvíce zatěžovaná místa budov. Jedná se vlastně o střechu s velmi malým sklonem a se skladbou vrstev, které jsou k sobě pevně spojeny-tzn. velmi výrazně se navzájem ovlivňují. Skladba musí být proto provedena tak aby byla schopna dlouhodobě zvládat extrémní zatížení, která na ni působí: velké výkyvy teplot (cca -20°C až 80°C), vlhko (tlak vodních par), mráz (rozmrzání, rozpínání ledu) a mnoho dalších. To znamená, že funkčnost balkonů, lodžií a teras závisí hlavně na volbě materiálů. jejich správné skladbě a aplikaci.

Co je nutno řešit:
Hydroizolační stěrka
Je velmi důležitou vrstvou, která chrání spádový betonový potěr před nadměrnou akumulaci vlhkosti. Typickým projevem absence izolace jsou solné výluhy, uvolnění či poškození dlažby, popřípadě degradace nosné a spádové vrstvy.Skladba konstrukce
Než se začne s realizací nebo opravou, je nutné ne základě požadavků vhodně navrhnout skladbu. Určit zda se jedná o balkon nebo terasu, jaká je nosná konstrukce, jak bude řešeno zábradlí, zda není omezení konstrukční výškou, apod.
Vhodné oplechování
Je důležité brát v úvahu, že po oplechování je odváděna voda z kostrukce balkonu nebo terasy. Proto by mělo být umístěno nejblíže hornímu líci (pod dlažbou), aby nedocházelo ke vnikání vlhkosti do spádové vrstvy. Klasické oplechování není pro balkony a terasy vhodné (má nevhodně řešené kotvení, spoje nedovolují dilatování, a teplem dochází k deformacím). Pro zaručení dlouhé životnosti celého systému je vhodné použít systémové oplechování, které tyto nedostatky řeší.
Balkonový systém Prince Color®
Prince Color® EBF Speciál
Tato speciální směs betonového potěru je určena k použití na balkonech a terasách. Složení směsi zaručuje vysokou odolnost vůči zmrazovacím cyklům, dlouhou životnost, snadné zpracování a rychlost zahájení dalších pracovních postupů.Použití:
Připojená spádová vrstva
Používá se tam, kde je nutné z hlediska užitného zatížení dosáhnout toho, aby se dvě samostatně zhotovené části (nosná konstrukce a spádový potěr) chovaly jako jeden celek. Ke spojení s podkladem se používá kontaktní můstek Prince Color® EBF Grund, který se nanáší na navlhčený podklad. Do čerstvé směsi Prince Color® EBF Grund se okamžitě nanáší betonový potěr Prince Color® EBF Speciál v minimální tloušťce 20 mm. Dilatace potěru se provádí shodně s dilatacemi podkladu. Oddělená vrstva
Používá se při aplikaci na izolované podklady nebo v případě nevhodných podkladů pro připojené vrstvy (např. sprašující, popraskané, mastné nebo nedostatečně pevné povrchy). Betonový potěr Prince Color® EBF Speciál musí mít v tomto případě tloušťku min. 40 mm a musí být vyztužen armovací sítí. Od podkladu musí být oddělen separační vrstvou (např. PE folie apod.). Dilatační plochy je doporučeno volit po 12 m2 nebo po dvojnásobku šířky (viz obr. Volba dilatačních ploch).
Doporučený spád balkonů a teras: 1,5 až 2,5%.
Pro instalaci oplechování se doporučuje na okraji potěru provést zabroušení 3-4 mm hluboké.
Aplikace dalších vrstev na potěr Prince Color® EBF Speciál je možná nejdříve po 7 dnech.*
*při 23 oC, 50% vlhkosti. Nízká teplota a vysoká vlhkost uvedenou dobu prodlužují.Oplechování
Balkonový profil
Balkonový profil je zhotoven z eloxovaného hliníkového plechu v různých barevných variantách. Systémové oplechování minimalizuje problémy vznikající u klasického klempířského oplechování (kroucení, uvolnění dlažby, zadržování vody).


Použití
Na okraj balkonu nebo terasy se nanese stěrková hydroizolace Prince Color® IZOL B a do ní se profil vtiskne natolik, až je izolace protlačená otvory na horní straně. Přebývající izolace se zarovná hladítkem. Spoje jednotlivých plechů se přetmelí neutrálním silikonem, do něhož se vlepí balkonová spojka.

Hydroizolační stěrka
Prince Color® IZOL B
Jednosložková směs mísitelnás vodou, která dokonale přilne i bez základních nátěrů, penetrací a adhezních můstků. Překlenuje dodatečně vzniklé trhliny podkladu. Vytvrzuje bez smrštění, netrhá se a nepraská. Je plastická, snadno a jednoduše se natírá, stěrkuje nebo válečkuje. Oproti asfaltovým izolacím je možno na Prince Color® IZOL B přímo aplikovat lepidlo a dlažbu.


Použití
Nejprve je vhodné provést izolaci oplechování, koutů, vpustí, chrličů a přechodů konstrukcí pomocí pásky Prince Color® IZOL Band vlepené do čerstvé směsi Prince Color® IZOL B. V místech dilatací a rohů se bandáže lehce vtlačí do spáry aby nevzniklo malé navolnění (viz detail str.6). Na ploše balkonu se provede izolace Prince Color® IZOL B ve dvou vrstvách o celkové minimální tloušťce 2 mm. Interval mezi jednotlivými vrstvami je cca 2 hodiny. Po 24 hodinách je možné na izolaci pokládat dlažbu.

Lepení dlažby
Prince Color® Z 301 FX Profi
Prince Color® Z 301 CL Profi
Prince Color® Z 301 FX Forte


Vysoce kvalitní flexibilní lepidla určená k lepení mrazuvzdorné keramiky ne vysoce zatěžovaných plochách. Vyznačují se vysokou flexibilitou, Přídržností a odolností vůči změnám klimatických podmínek (teplo, mráz voda,...).
Použití
Pokládka dlažby se provádí na vyzrálou izolaci tj. po cca 24 hodinách. Při lepení je nutno minimalizovat vznik dutin pod dlažbou - celoplošné lepení. Toho dosáhneme nejlépe použitím lepidla Prince Color® Z 301 CL Profi, popř. oboustranným nanášením lepidla Prince Color® Z 301 FX Profi nebo Prince Color® Z 301 FX Forte (rychlé lepidlo). Dlažbu doporučujeme pokládat se spárami širokými 5-6 mm.
Prince Color® Z 301 FX Profi
Vysoce jakostní flexibilní lepidlo určené pro balkony, terasy a obklady vystavené náročným podmínkám. Pochůzné a spárovatelné po 12 hod.
Prince Color® Z 301 CL Profi
Speciální flexibilní lepidlo určené pro celoplošné lepení dlažeb na balkonech, terasách a silně zatěžovaných plochách. Pochůzné a spárovatelné po 6 hod.
Prince Color® Z 301 FX Forte
Rychletuhnoucí flexibilní lepidlo pro plochy s nutnusti rychlého zprovoznění (terasy, chodby, schodiště). Pochůzné a spárovatelné po 3 hod.Spárování
Prince Color® FM-FX
Flexibilní cementová hmota omezující vsakování vody (tzv. odperlovací efekt). Díky speciální technologii je značně snížen prostup vlhkosti pod keramiku. Spárovací hmoty Prince Color® FM-FX odolávají hydrotermickému namáhání a tlakům způsobených rozpínáním dlažby při zatížení teplem - slunečním osvitem. Pro spáry tl. 1-12 mm.
Použití
Důkladně se vyplní spáry, hmota se nechá dostatečně zavadnout (zkouška dotekem prstu). Zaspárovaný obklad nebo dlažba se očistí nejprve vlhkou houbou, dočistí se lehce navlhčenou houbou. Spárovací hmotou Prince Color® FM-FX se nespárují dilatační spáry a rohové spoje. Na bolkony a terasy doporučujeme spáry široké 5-6 mm.

Tmelení pružných spár
Prince Color® FM-S
Kvalitní neutrální silikonový tmel s velkou odolností vůči UV záření. Vysoký podíl obsahu silikonu zaručuje velkou přídržnost a životnost spáry ve venkovním prostředí.


Použití
Okraje a tmelené plochy se vyčistí a odmastí, kraje se oblepí páskou, do spáry se vlaží molitanový motouz nebo páska zaručující separaci od podkladu (kontakt pouze s keramikou). Silikonová těsnící hmota se pod tlakem z ruční spárovací pistole vtlačí do spár. Před vytvořením „kůže” na jejím povrchu se zahladí stěrkou, spárovacím železem, popř. prstem, navlhčeným v mýdlové vodě. Na závěr se odstraní ochranná lepicí páska.

Oprava betonové konstrukce
Prince Color® K 40
Speciální cementová, vlákny vyztužená, opravná malta na betonové konstrukce. Aplikovatelná v tloušťce 3 až 40 mm v jednom pracovním bloku. Na stěnách a při opravách rohů nestéká ani při větších vrstvách (do 40 mm). Použití bez penetrace a adhezních můstků.
Použití
Očištěná a zdrsněná plocha se v předstihu navlhčí. Do vlhkého podkladu se štětkou nebo hladítkem vtlačí kontaktní vrstva Prince Color® K 40 a v potřebné tloušťce se doplní požadovaná vrstva opravné malty Prince Color® K 40. Po zatuhnutí je možno povrch pohledově upravit. Upravený povrch je nutno min. 2 dny chránit před rychlým vyschnutím (např. vlhčením).
Tabulka spotřeb
Použití Název Balení Spotřeba
Opravná malta ne beton Prince Color® K 40 25 kg 1,9 kg/m2/mm
Kontaktní můstek pro potěry Prince Color® EBF Grund 25 kg 2,0 kg/m2
Potěrový beton Prince Color® EBF Speciál 25 kg 18 kg/1cm/m2
Hydroizolační stěrka Prince Color® IZOL B 20 kg, 4 kg 2,5 kg/2mm/m2
Flexibilní lepidlo Prince Color® Z 301 FX Profi 25 kg, 5 kg 5,0 kg/m2
Flexibilní tekuté lepidlo Prince Color® Z 301 CL Profi 25 kg 7,0 kg/m2
Flexibilní rychlé lepidlo Prince Color® Z 301 FX Forte 25 kg 5,0 kg/m2
Flexibilní spárovací hmota Prince Color® FM-FX šedá 3 kg 0,8 kg/m2
Neutrální silikon Prince Color® FM-S 310 ml 10 bm/bal
Gumová izolační bandáž Prince Color® IZOL Band 50 m 1 m
Gumová izolační manžeta Prince Color® IZOL M - 380x380 mm 1 ks 1 ks


Balkonové profily
Typ Balení
Přímý 2 m, bílý eloxovaný hliník 2 m
Přímý 2 m, hnědý eloxovaný hliník 2 m
Přímý 2 m, šedý eloxovaný hliník 2 m
Přímý 2 m, měď 2 m
Rohový 1x1, bílý eloxovaný hliník 1x1 m
Rohový 1x1, hnědý eloxovaný hliník 1x1 m
Rohový 1x1, bílý, šedý eloxovaný hliník 1x1 m
Rohový 1x1, měď 1x1 m
Balkonová spojka bílá 1 ks
Balkonová spojka hnědá 1 ks
Balkonová spojka šedá 1 ks
Balkonová spojka měď 1 ks


Řez balkonem - Systém Prince Color® IZOL B
BASF je největší chemickou společností na světě. Výrobní škála sahá od chemikálií, plastů, přes příslušenství, zemědělské výrobky a čisté chemikálie až po ropu a zemní plyn. Jako spolehlivý partner pro takřka veškerý průmysl představující vysoce kvalitní výrobky a inteligentní komlexní řešení koncernu BASF účinnou pomoc pro snahu zákazníků být úspěšnější. BASF vyvíjí nové technologie a využívá je k otevření dalších nových možností trhu. Vzájemnou kombinací společenské odpovědnosti, ochrany životního prostředí a hospodářského úspěchu přispívá k tvorbě lepší budoucnosti. V roce 2006 měla společnost BASF přibližně 95 000 zaměstnanců při ročním objemu obchodu ve výši 52 miliard euro.výměny a opravy zábradlí
Nové zábradlí:
Nový ocelový rám zábradlí je členěný na několik polí v závislosti na délce lodžie. Vodorovný nosník u podlahy a v místě původního madla i svislé stojky jsou tvořeny uzavřeným profilem.
Ocelová konstrukce nového zábradlí může být řešena jako celosvařená nebo jako dělená. Výplní je vždy bezpečnostní kalené sklo, které je vsazeno mezi dvě hliníkové lišty a těsněno jednak samolepícím pryžovým těsněním a následně i silikonovým tmelem. Základní povrchovou úpravu celé ocelové konstrukce tvoří žárový zinek, finální povrch je realizován vypalovanou práškovou barvou (COMAXIT) v odstínech dle vzorníku RAL.
řez konstrukcí


Řešení bez nutnosti kotvit novou konstrukci do podlahy lodžie:
Aby nebyla porušena nově provedená hydroizolační vrstva na podlaze, dochází k drobným změnám u ocelového rámu. S ohledem na statický výpočet konstrukce je horní vodorovný nosník(madlo) tvořen opět uzavřeným profilem, ale větších rozměrů z důvodu přenesení vodorovných sil. Ostatní části lodžie zůstávají beze změn. Podepření celého zábradlí je zajištěno v místě svislých stojek rektifikačními patkami z nerezové oceli se silikonovými či pryžovými podložkami.


Kotvení:
Kotvení k obvodovému svislému panelu lodžie je provedeno přes ocelový profil. Vlastním materiálem může být v závislosti na kvalitě betonu buď rozpěrná ocelová hmoždinka, případně chemická kotva.
 

 visit: ...... nahoru