kontakt 
opravy panelových domů
Home O nás Balkony Opravy fasád Zateplování Zasklívání balkonů Sklepy Bezpečnostní značení Galerie Kontakty
 REFERENČNÍ AKCE 
politika kvality
certifikáty Renob
certifikáty Glasyspoužíváme materiály
od společnosti


Basf - The Chemical Company
Prince Color / PCI


další partneři

Ryobi
Wavex
 
:: Zasklívání balkonů a lodžiípopis systému VARIO
- universálního variabilního systému dodatečného zasklívání lodžií a balkonů panelových domů, rodinných vil, případně dalších prostor
řez konstrukcí
Vrchní (nadparapetní) část

Princip navrženého systému a jeho vývoj
Balkonový systém VARIO je universálním řešením uzavření balkonů a lodžií panelových domů a je koncipován tak, aby byl použitelný pro všechny modulové rozměry i konstrukční soustavy. Vývoj celého systému probíhal ve spolupráci s týmem odborníků z katedry obvodových plášťů budov ze stavební fakulty ČVUT Praha, kteří zároveň svými výpočty nadimenzovali sílu hliníkových profilů i bezpečnostního kaleného skla tak, aby systém jako celek byl schopen čelit všem zatížením včetně tlaku větru v nejvyšších podlažích budov.

Dotažení jednotlivých částí systému do podrobných výrobních výkresů s udanými přípustnými tolerancemi provedla soukromá technická kancelář tak, aby byla zaručena kompaktnost systému a jeho nejoptimálnější funkčnost.

V neposlední řadě byl celkový design AI-profilů dořešen kolektivem architektů. Počítačovým zpracováním byly nalezeny ideální linie a tvary v návaznosti všech pohledových ploch, aby i celkový výsledný dojem odpovídal nárokům nadstandartního provedení.

Základní popis
Tato část systému je tvořena kombinací hliníkových profilů, nerezových a umělohmotných součástí a bezpečnostního kaleného čirého skla ti. 6 mm.
Horní pojezdový a spodní vodící profil jsou řešeny tak, aby bylo možné především v letních měsících jedno či všechna okna otevřít a přemístit buď k jedné či oběma stranám lodžie, čímž se celý prostor zpřístupní přirozenému proudění vzduchu a případnému pronikání přímých slunečních paprsků. Zároveň je možné v uzavřeném stavu okna uzamknout, čímž je zabráněno nežádoucímu vniknuti na lodžii z vnějšího prostoru, což má z hlediska bezpečnosti velký význam v přízemních bytech či naopak bytech v posledních podlažích budov, kde často dochází k vniknutí a vykradení právě z prostorů střechy.
V otevřeném stavu jsou okna pevně zajištěna u boku lodžie pomocným mechanizmem proti nežádoucímu pohybu a tím poškození v případě silnějšího prouděni větru.

Nosné konstrukční prvky
Celá konstrukce je tvořena kombinaci hliníkových profilů a bezpečnostního kaleného skla ti. 6 mm. Vzhledem k normové hodnotě pro osvětleni místnosti za lodžií je sklo dodáváno v čiré barvě. Jde o tzv.zavěšenýsystém, kdy celou váhu přenáší vrchní pojezdový profil, přičemž spodní lišta je pouze vodící a zároveň je opatřena otvory pro odtok dešťové vody. Z vnější strany je připevněn parapetní plech, z vniřní pak horní a spodní začišťovací lišty. Jako materiál může být použit hliníkový plech, případně pozinkovaný plech v příslušné barvě dle přáni zákazníka. Oba profily mají v určitém místě otvory pro možnost vyjetí pevných posuvných čepů a tím je umožněno otevření i posuv jednotlivých skleněných tabuli, které jsou zatmeleny v horní a spodní liště, přičemž svislé hrany jsou pouze zabroušeny. Tím vzniká dojem celistvé prosklené plochy a výhled není rušen jakýmkoliv rámem. Výška tabuli je závislá na typu stavby, šířka je též proměnlivá, řádově však 600 mm. K pojezdům jednotlivých dílů je použit plast s nejlepšími kluznými vlastnostmi a minimálním otěrem - ultravysocemolekulární polyethylen- ozn. PE-UHMW.Kotvení horni- vrchní profil je kotven ke stropní konstrukci chemickou kotvou firmy HILTI (ozn. HIT) pomocí závitového pouzdra a kotevního šroubu M8<, který umožňuje zároveň vodorovné usazení profilu bez ohledu na nerovnost stropní konstrukce. V závislosti na kvalitě materiálu (cihel či betonu) udává výrobce únosnost jedné kotvy v tahu Nrec=1-3,5 kN a ve smyku Vrecl=1‚5-4,0 kN. Osová vzdálenost jednotlivých kotev je cca 600 mm.
Kotvení spodní: spodní vodící profil je pevně přišroubován ke kotvícímu můstku, jež je připevněn ke stávající konstrukci zábradlí, případně k přídavným kotvícím prvkům řešícím individuelní provedení parapetních části. V případě lodžiového parapetního panelu či zdiva je kotvení provedeno opět chemickou kotvou.
Těsnění: mezi sklem a zasklívacím profilem je vždy transparentní silikonový tmelDOW CORNING, sloužící jednak jako dokonalé těsněni a dále jako vynikající materiál ke spojení skla s hliníkem. U jednotlivých skládacích tabulí je v horní i spodní části dvojité kartáčkové těsnění SCHLEGEL, zabraňující vniknuti prachových částic z vnějšího do vnitřního prostoru lodžie.
Antikorozní úpravy: hliníkové profily mají ve standartním provedení povrchovou úpravu elox, ostatní mechanické části jsou pak pozinkovány, pohledové pochromovány. Tím je zaručena dostatečná životnost celého systému, ale i zlepšení vizuelních vlastnosti. Zároveň není vyloučena možnost jiné povrchové úpravy s obdobnými kvalitativními účinky (např.prášková technologie).
Pohledové dokončovací práce: v nadparapetní části jsou krajní okna z důvodu nerovnosti bočních stěn lodžie vzdálena cca 1,5 cm od kraje a vzniklé spáry pak překryty hliníkovým profilem tvaru L. Veškeré viditelné pohledové spáry v parapetní části, vznikající především v krajích lodžie, jsou řešeny přetmelením či přelištováním. Materiálem k provedení těchto začišťovacích prací může být dřevo, hliníkový či pozinkovaný plech, plast apod. s vhodně laděnou povrchovou úpravou s vhodným barevným odstínem. Způsob uchycení lišt může být libovolný a záleží na konkrétních podmínkách.přednosti zasklení

ROZŠÍŘENÍ BYTOVÉHO PROSTORU
- o prostor, po většinu roku pro nepřízeň počasí nevyužívatelný

TECHNICKY PROPRACOVANÁ KONSTRUKCE
- odborníky přesně nadimenzovaná každá část systému
- vysoká odolnost proti všemu zatížení, včetně tlaku větru v nejvyšších podlažích budov
- použité minimální tolerance zajišťující optimální funkčnost

NOVÝ DESIGN
- navržený architekty pomocí počítače
- ideální spojení tvaru a funkce


EKONOMIKA
- výrazná úspora tepelné energie
- rychlá návratnost investice vložené do pořízení systému
- dlouhá životnost zaručená kvalitou použitých mteriálů
- eliminace poruch lodžiových prostor, následná úspora finančních prostředků na jejich opravy

NENÁROČNÁ MONTÁŽ
- stavebnicový systém

SNADNÁ ÚDRŽBA
- možnost mytí vnější strany oken z prostoru balkonu


OCHRANA PROTI:
- DEŠTI
- ZIMĚ
- VĚTRU
- PRACHU
- HLUKU
- NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ

Akumulace tepla v denních hodinách Omezení tepelných ztrát v noci a v zimním obdobífotogalerie
pro zvětšení kliknětepro zvětšení klikněte
pro zvětšení kliknětepro zvětšení klikněte
pro zvětšení kliknětepro zvětšení klikněte
pro zvětšení kliknětepro zvětšení klikněte
pro zvětšení kliknětepro zvětšení klikněte
pro zvětšení kliknětepro zvětšení klikněte
pro zvětšení kliknětepro zvětšení klikněte
pro zvětšení kliknětepro zvětšení klikněte
 podklady pro stavební povolení
 
Prohlášení oshodě Cerfifikát Stavební techn.osvědčení  
 
Vyjádření ke statickému působení objektu
 
Hygienický posudek:
Systém VARIO byl z hlediska hygienického posouzen již v roce 1995, kdy byl předložen a prověřen seznam jednotlivých komponentů konstrukce. Z hlediska použitých materiálů nebylo k systému VARIO připomínek, z hlediska denního osvětlení bylo konstatováno, že stavba není zasklením lodžie dotčena, neboť systém neobsahuje svislé pevné rámy a zároveň netvoří stabilní překážku a umožňuje posunutí a naskládání skel k boční stěně.
Z hlediska akustického bylo naměřeno i výrazné odhlučnění prostoru lodžie po instalaci zasklívacího systému VARIO a průměrná míra útlumu se pohybuje v rozmezí 5-8 dB.
Z hlediska infiltrace (přirozená výměna vzduchu) systému bylo konstatováno, že systém diky infiltračním spárám v řádu 2 mm mezi jednotlivými křídly zajišťuje normou danou n-násobnou výměnu vzduchu, která má zároveň podstatný význam v případě, kdy je zasklení instalováno před okna místnosti, kde je umístěn plynový spotřebič, kdy by mohlo dojít při nedostatečné infiltraci k porušení požadavku ČSN 38 6441 odběrová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách, Čl. 72.
Z těchto všech výše popsaných důvodů naše firma nedoporučuje především v zimním období infiltrační spáry jakkoliv těsnit a ani k tomuto účelu dodatečně nedodáváme profilované lišty.
Požární posudek systému VARIO - jako celku
 
Požární posudek systému VARIO - části zábradelní výplně
Průrazová zkouška zábradelní výplně a bezpečnostního skla RESTEXobjednávka kalkulace
(zpracování kalkulace je bezplatné)

* vyberte tvar půdorysu zábradlí 
* zadejte celkovou délku zábradlí [m] 
* zadejte výšku lodžie (od zábradlí ke stropu) [m] 
zde můžete volitelně připojit dokumentační foto

(povolený formát: *.jpg; optimalizujte na velikost do 100 kB !!)
 
Vaše kontaktní údaje:
* jméno 
ulice, č.p.  
PSČ, místo  
* telefon 
* e-mail 
 
Postup při realizaci individuelní zakázky:
1) Písemná či telefonická závazná objednávka
2) Návštěva našeho odborného pracovníka, který provede:
 a) zaměření lodžie a zjištění podmínek ke konkrétní montáži
 b) sepsání smlouvy o dílo s uvedením celkové ceny
 c) převzetí finanční zálohy ve výši cca 30% z dohodnuté ceny
3) Termín dodání 5-6 týdnů od složení zálohové částky

 visit: ...... nahoru